Artiklar i fokus just nu

<< >>

I skymningen

_J1A2577

 

Det är inte ofta jag ser kronhjortarna som håller till väster om samhället, men ikväll var de ute och åt på ett fält vid Fjuckby. Tycke att det var hästar först när de betade. De var omkring 15 stycken; jag hann inte räkna så noga för jag hade ju fullt sjå att fotografera innan de försvann in i skogen igen. Mängder av rådjur var också ute och åt av de spirande grödorna runt om i bygden, jag tappade räkningen vid 50 stycken ungefär.

Beredskapsläge

_J1A1077

 

Ett 30-tal sångsvanar finns nu i Fyrisån mellan Fyrisvall och vårt samhälle. De är nu beredda att dra vidare norrut när våren slår till på allvar. Med redan nu kan vi ana vad som är på väg när vi likt svanarna njuter av den värmande solen den här veckan.

Är det verkligen en bra idé att asfaltera norra skogen?

Det här är ett öppet brev från Björn Eriksson.

Är det verkligen en bra idé att asfaltera norra skogen?

Med två dagars varsel – för somliga ännu kortare tid – kallade Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala till så kallat samråd avseende ”Detaljplan för Ekhagen…”.  Mötet ägde rum i Storvretaskolans matsal och trots den korta kallelsetiden var matsalen faktiskt full med intresserade. Av denna närvaro, trots omständigheterna i övrigt, är det svårt att dra någon annan slutsats än att själva sakfrågan uppfattades som mycket angelägen. För den som var på mötet var det också svårt att få något annat intryck än att de närvarande var klart negativa till förslaget.

Det som i detaljplanen kallas för Ekhagen och i rubriken ovan för ”norra skogen” är det skogsområde som i väster avgränsas av järnvägen, i söder av Adolfsberg och i norr av Stenhem och åkermark. Det själva planen gäller, är att hela detta område skall bebyggas med i huvudsak friliggande villor, med genomfarsvägar och sidovägar samt att planens skapare har förhoppningen att allt detta ska kunna påbörjas under 2016.

Denna skog är den centrala och självklara naturförbindelsen för dem som bor i norra Storvreta. Det är dit man går när man går ut med hunden, när man

motionerar och promenerar, när man är på utflykt med barnen – både de egna och förskolans. Man plockar svamp och bär. För oss som bor nära skogen är det också uppenbart hur den har börjat användas alltmer under de senaste tio åren. Mest remarkabelt härvidlag är stigtillväxten som varit mycket stark och som ju öppnat upp skogen även för dem som är mer ovana att gå i terräng, för att inte tala om alla små tomtar och troll som sitter på stubbar och i träd som tecken på vilka känslor man har gentemot skogen . Skälet till denna ökande användning är naturligtvis i huvudsak därför att skogen ligger nära, men också därför att den omfattar så många olika skogstyper samlade inom ett begränsat område, från träskmarker med vildskog till lövdungar och vitmosseberg. Trots sin litenhet finns det ju faktiskt också områden i skogen där man nästan alltid går lite vilse. Skogen är därmed alltid skiftande och intressant.

Det man tänker sig i planen är att bygga cirka 300 bostäder inom skogsområdet. Det är naturligtvis att ta i att tala om att hela skogen därvid kommer att asfalteras, själva asfalten kommer att uppta en mindre del av bebyggelsen. Men det är rimligt att tala om att man kommer att skapa en ”asfaltsmiljö” där den huvudsakliga framkomligheten utgörs av asfalt, där ljusförhållandena utgörs av elektriskt ljus, och där ljudbilden består av det brus som uppstår när många människor och aktiviteter samlas på en mindre yta och där inga naturliga hinder finns för att mota dessa ljud. Som alternativ till en ständigt skiftande skog känns en sådan miljö inte mycket steril.

En ytterligare mycket märkbar konsekvens av utbyggnaden kommer att visa sig i Storvretas centrum. Av någon anledning har ju alla skolor i samhället samlats inom en mycket snäv yta, medan samhället självt växt kraftigt åt olika håll bort från centrum. Konsekvensen av detta har blivit att en stor mängd barn nu skjutsas till skolorna varje morgon, vilket medför att Storvreta centrum är nästan helt igenproppat mellan 7.45 och 8.15. Med all sannolikhet kommer den stora merparten av dem som flyttar till norra skogen att utgöras av barnfamiljer, något som rimligen resulterar i att ytterligare 300 bilar ska samsas om samma utrymme varje morgon.

Det är HSB som äger norra skogen och enligt mötets presentatörer är drivande för utbyggnaden av den. För mig som bor vid kanten av skogen tillsammans med några andra är det självklart att kommunen borde ta över den från HSB och förvalta den som naturområde för fortsatt användning för och av Storvretaborna.

Ta gärna kontakt om du delar denna uppfattning.

Björn Eriksson

bjorn.eriksson41@bredband.net

scriptura.uppsala@telia.com

 

Nyårslöftet – ut och spana !

_J1A0127

 

Gott Nytt År i Naturen i Storvretatrakten önskar Jag; Mats Wilhelm !!  Ut och spana – särskilt spännande nu när ån fryser är de strömmande partier som hålls öppna! Här en mink vid Gropen, Järsta, men kanske du har turen att få se en utter också.

Vackert hela dagen

_W3C6115

 

Så här i november måste jag inte gå upp klockan fyra för att få fint morgonljus i mina bilder. En hundpromenad längs jaktstugevägen kan ge fint ljus hela dagen. Men för att se älgarna och vildsvinen på ängarna vid jaktstugan är det nog fortfarande bra att vara först på plats.

Låg aktivitet på storvreta.nu – hjälp önskas

På grund av alldeles för mycket annat att göra så har jag svårt att avsätta så mycket tid som jag skulle vilja till det ideella arbetet med storvreta.nu. Det vore toppen om fler kunde vara med och skriva på sidan t.ex. om vad som är på gång, kanske lite intervjuer med lokala företag, föreningar och intressanta personer. Så att storvreta.nu kan bli lite som en lokaltidning för Storvreta-borna. storvreta.nu innehåller en hel del bra information om Storvreta om är intressant också för turister och för människor som funderar på att flytta hit.

Om du har tid och lust att hjälpa till att hålla storvreta.nu levande så är du hemskt välkommen att höra av dig till mig på niclas@storvreta.nu. Allt arbete med sidan är helt ideellt. Tack för hjälpen!

Motvind

_W3C2493

 

Sommaren fick motvind, men det är är ändå fint på Husby backar bland blommande tjärblomster och rönn. Vill du lära dig hur man kan ta sådan här bilder med rörelseoskärpa och lång slutartid fast det är så ljus mitt på dagen – följ med mig på en fotosafari så ska jag lära dig ! Se www.matswilhelm.com

Det snöar väl inte igen !?

_W3C1370 copy

 

Man kunde ju tro det och så såg det ut när jag kom körande vid Järsta och såg ca 800 skrattmåsar landa på en åker.

Ny möjlighet till upplevelse

_W3C0960

 

Akademiförvaltningen har byggt ny väg längs västra sidan av järnvägen så att du kan gå och cykla hela vägen från Årby till mittför Edshammar. Missa inte denna möjlighet till utflykter i vårt fantastiska våtmarksrike. Jag ser havsörn varje gång jag är här, ibland ser jag utter och andra spännande saker. Nere vid Edshammar finns en jordkulle från vilken du har en fantastisk utsikt över de nyöppnade markerna ner mot Ekebyåsen och Lena. Drömmen är nu att det byggs en bro över ån på de gamla brofästena så att man kan ta sig hela vägen runt och komma hem vi Husby eller tvärtom.

Väderomslag

_W3C0572

 

Så blev det vinter med besked. Det ställer krav på både djur och bilar. Min bil startade fint utan motorvärmare, men jag hade något annat som behövde åtgärdas hos bilmekanikern på landet. Här är vad jag såg när jag lämnat bilen och promenerade hem i gryningen och vände mig om mot Ängeby.