Archive for Nyheter

Storvreta Kultur-& Hembygdsförening Vårprogram 2015

Storvreta Kultur-& Hembygdsförening ww.hembygd.se/storvreta

Program våren 2015

Lördag 17 januari kl 19.00

Metropolitan i Heby med föreställningen Glada Änkan.
Buss avgår från S:t Eriks torg 17.30.
Pris 400:- t o r (betalas på bussen) Vi har bokat 15 biljetter.
Anmälan till Clary Hofring senast 15 januari tel 018-366476  eller till föreningens e-postadress.

Torsdag 12 februari kl 18.30 

Författarkväll med Lena Kåreland som berättar om sin bok ”Älska det är allt”, George Sand i liv och dikt. Gratis för medlemmar, övriga 50:-.

Onsdag 25 februari kl 18.30                                                                                       

Om konsten och livet”  Annika Berg-Frykholm och Lennart Engström presenterar sin bok där de porträtterar 23 uppländska konstnärer.

Gratis för medlemmar, övriga 50:-

Måndag 2 mars
I samverkan med SPF Norunda erbjuds en skärgårdskryssning med Rosella och författarföredrag med prof Stefan Einhorn.  Dessutom underhåller Ulf Elving med gäst Magdalena Ribbing i café Rosella kl 13.30.

Avresa med buss från Storvreta kl 7.20. Pris 309 inkl buss, Bistro Buffet med dryck samt författarföredrag.

Anmälan till Staffan Björk, tel 018-366869 senast 19 januari.        

Vårsalongen 7-28 mars
Vernissage lördag 7 mars kl 12.00. Inlämning av konstverk senast måndag 2 mars. Anmälningsblanketter finns på Storvretabiblioteket.

Söndag 15 mars kl 14.00

Sune Menker talar om hur livet kunde gestalta sig i 1700-talets Ärentuna.
Gratis för medlemmar, övriga 50:- . Plats: Ärentuna bygdegård

Årsmöte lördag 21 mars kl 14.00            

Sedvanliga mötesförhandlingar, därefter bjuder föreningen på kaffe.  Årsmöteshandlingar kommer finnas på föreningens anslagstavla i biblioteket. 

Tisdag 14 april kl 18.30

Elsie Johansson berättar om sin senaste bok ”Sagas bok. En trovärdig historia” Gratis för medlemmar, övriga 50:-. Förbokning av biljetter i Storvretabiblioteket från 30 mars.

Torsdag 23 april kl 18.30

Arkeometallurgi i Gamla Uppsala – Hur gör vi och vad vet vi om smedernas verksamhet. Arkeolog Eva Hjärthner- Holdar berättar.

Söndag 10 maj kl 14.00

Kulturvandring till Kung Skutes hög i Ärentuna. Samling vid Ärentuna bygdegård kl 13.45.
Medtag gärna kaffekorg.

Om inget annat anges sker evenemangen i Storvretabiblioteket.

Är det verkligen en bra idé att asfaltera norra skogen?

Det här är ett öppet brev från Björn Eriksson.

Är det verkligen en bra idé att asfaltera norra skogen?

Med två dagars varsel – för somliga ännu kortare tid – kallade Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala till så kallat samråd avseende ”Detaljplan för Ekhagen…”.  Mötet ägde rum i Storvretaskolans matsal och trots den korta kallelsetiden var matsalen faktiskt full med intresserade. Av denna närvaro, trots omständigheterna i övrigt, är det svårt att dra någon annan slutsats än att själva sakfrågan uppfattades som mycket angelägen. För den som var på mötet var det också svårt att få något annat intryck än att de närvarande var klart negativa till förslaget.

Det som i detaljplanen kallas för Ekhagen och i rubriken ovan för ”norra skogen” är det skogsområde som i väster avgränsas av järnvägen, i söder av Adolfsberg och i norr av Stenhem och åkermark. Det själva planen gäller, är att hela detta område skall bebyggas med i huvudsak friliggande villor, med genomfarsvägar och sidovägar samt att planens skapare har förhoppningen att allt detta ska kunna påbörjas under 2016.

Denna skog är den centrala och självklara naturförbindelsen för dem som bor i norra Storvreta. Det är dit man går när man går ut med hunden, när man

motionerar och promenerar, när man är på utflykt med barnen – både de egna och förskolans. Man plockar svamp och bär. För oss som bor nära skogen är det också uppenbart hur den har börjat användas alltmer under de senaste tio åren. Mest remarkabelt härvidlag är stigtillväxten som varit mycket stark och som ju öppnat upp skogen även för dem som är mer ovana att gå i terräng, för att inte tala om alla små tomtar och troll som sitter på stubbar och i träd som tecken på vilka känslor man har gentemot skogen . Skälet till denna ökande användning är naturligtvis i huvudsak därför att skogen ligger nära, men också därför att den omfattar så många olika skogstyper samlade inom ett begränsat område, från träskmarker med vildskog till lövdungar och vitmosseberg. Trots sin litenhet finns det ju faktiskt också områden i skogen där man nästan alltid går lite vilse. Skogen är därmed alltid skiftande och intressant.

Det man tänker sig i planen är att bygga cirka 300 bostäder inom skogsområdet. Det är naturligtvis att ta i att tala om att hela skogen därvid kommer att asfalteras, själva asfalten kommer att uppta en mindre del av bebyggelsen. Men det är rimligt att tala om att man kommer att skapa en ”asfaltsmiljö” där den huvudsakliga framkomligheten utgörs av asfalt, där ljusförhållandena utgörs av elektriskt ljus, och där ljudbilden består av det brus som uppstår när många människor och aktiviteter samlas på en mindre yta och där inga naturliga hinder finns för att mota dessa ljud. Som alternativ till en ständigt skiftande skog känns en sådan miljö inte mycket steril.

En ytterligare mycket märkbar konsekvens av utbyggnaden kommer att visa sig i Storvretas centrum. Av någon anledning har ju alla skolor i samhället samlats inom en mycket snäv yta, medan samhället självt växt kraftigt åt olika håll bort från centrum. Konsekvensen av detta har blivit att en stor mängd barn nu skjutsas till skolorna varje morgon, vilket medför att Storvreta centrum är nästan helt igenproppat mellan 7.45 och 8.15. Med all sannolikhet kommer den stora merparten av dem som flyttar till norra skogen att utgöras av barnfamiljer, något som rimligen resulterar i att ytterligare 300 bilar ska samsas om samma utrymme varje morgon.

Det är HSB som äger norra skogen och enligt mötets presentatörer är drivande för utbyggnaden av den. För mig som bor vid kanten av skogen tillsammans med några andra är det självklart att kommunen borde ta över den från HSB och förvalta den som naturområde för fortsatt användning för och av Storvretaborna.

Ta gärna kontakt om du delar denna uppfattning.

Björn Eriksson

bjorn.eriksson41@bredband.net

scriptura.uppsala@telia.com

 

Träffpunkt Medelpunkten!

Välkommen till Träffpunkt Medelpunkten för dig som är 65+.

Vi finns nu på Hasselvägen 1c, fd Palmens tobak.

Följ länken till vår webbsida, där hittar du information om våra aktiviteter eller gör ett besök hos oss.

Vi som arbetar där är

Pia och Elisabeth.

 

Låg aktivitet på storvreta.nu – hjälp önskas

På grund av alldeles för mycket annat att göra så har jag svårt att avsätta så mycket tid som jag skulle vilja till det ideella arbetet med storvreta.nu. Det vore toppen om fler kunde vara med och skriva på sidan t.ex. om vad som är på gång, kanske lite intervjuer med lokala företag, föreningar och intressanta personer. Så att storvreta.nu kan bli lite som en lokaltidning för Storvreta-borna. storvreta.nu innehåller en hel del bra information om Storvreta om är intressant också för turister och för människor som funderar på att flytta hit.

Om du har tid och lust att hjälpa till att hålla storvreta.nu levande så är du hemskt välkommen att höra av dig till mig på niclas@storvreta.nu. Allt arbete med sidan är helt ideellt. Tack för hjälpen!

Höstprogram för Storvreta Kultur-& Hembygdsförening 2014

Program för Storvreta Kultur-& Hembygdsförening hösten 2014

Lördag 27 september 14.00

Ett möte med Karin Boye

Skådespelaren och författaren Pia- Kristina Garde och sångaren Jan Hammarlund tolkar, berättar och framför tonsättningar av hennes dikter.

Plats: Storvretabiblioteket

Gratis för medlemmar, övriga 50:-

Måndag 6 oktober 18.30

Författarkväll med Danny Wattin som berättar om sin bok  Herr Isakowitz skatt. Boken har utsetts till årets bok i projektet ”Hela Uppsala läser”.

Plats: Storvretabiblioteket

Gratis för medlemmar, övriga 50:-

Torsdag 9 oktober

Teaterresa till Dramaten i samarbete med SPF Norunda och PRO, till föreställningen Den girige av Moliére. Skådespelare bl a Johan Rabéus och Marie Rikardsson,  Regi: Gösta Ekman.  Kostnad  635:-  inkl buss från Storvreta, teaterbiljetter, parkett bänk 8-10, smörgås och dryck på hemvägen. Anmälan senast 30/8 till Clary Hofring, tel 366476, mobil 076/8380902076/8380902.

Tisdag 14 oktober 18.30

Arkeolog Anna Ölund berättar om nya fynd vid Ärentuna kyrka.

Plats:  Ärentuna bygdegård.

Gratis för medlemmar, övriga 50:-

Torsdag 23 oktober 18.30

Mänskliga rättigheterna – inte alltid helt självklara

Leif Hallsén, Fredens hus.

Plats: Storvretabiblioteket

Fri entré

Lördag 15 november 14.00

Författarbesök med Christina Wahldén som berättar om sin bok ”Den som jag trodde skulle göra mig lycklig”. En roman om Carl von Linnés äldsta dotter Lisa Stina och Daniel Solander, som består av fantasi och fakta.

Plats: Storvretabiblioteket

Gratis för medlemmar, övriga 50:-

Onsdag 19 november kl 18.30

Jan Guillou berättar om sin  bok ”Att inte vilja se” den fjärde bok i romansviten om  det stora århundradet – en berättelse om 1900- talet. Gratis för medlemmar, övriga 50:-. Förbokning av biljetter på Storvretabiblioteket från 10 nov.

Lördag 13 december.

Utställning ”Järnvägen 140 år”

Föreningen bjuder på kaffe.

 

Bilder från StorCon 2013

 

Här hittar ni flera (300) bilder från StorCon. Fotograf: Linus Pettersson

https://www.dropbox.com/sh/qljixhghlntt93k/jReys69CFh

 

StorCon igång!

StorCon

Konventdeltagare. Foto: Max Bergström

Nu har StorCon dragit igång!

Nu kan du lyssna på storvreta.nu

Från och med idag så är det möjligt att lyssna på alla artiklar på storvreta.nu. Det är tack vare tjänsten ReadSpeaker som är utvecklad i Uppsala. Det är en s.k. talsyntes som läser upp artiklarna. Det innebär att det är en dator som omvandlar texten till tal helt automatiskt. Det är väldigt användbart till exempel för personer som tycker att det är jobbig att läsa själv. Det enda du behöver göra för att kunna lyssna på artiklarna är att dra upp volymen och klicka på “Lyssna”!

Skördefest 22/9 Skogsvallen

Den 22/9 12-15 blir det Skördefest med massor av aktiviteter uppe på Skogsvallen i Storvreta. Det blir matmarknad med lokala producenter, företagstorg med några spännande storvretaföretag, föreningstorg och mängder med prova-på-aktiviteter, t ex springskytte, bågskytte, klättervägg (7meter hög) och Spring för Livet. Det blir dessutom program från två scener, både inom- och utomhus med musik, föredrag, barnteater mm. Det senaste inslaget är att Storvreta innebandy kommer att köra en uppvisningsturnering i Street-bandy på en liten rink som monteras upp på teknikplanen. Flickor 00 och pojkar 03 har utmanat var sitt lag från stan.

Det finns fortfarande plats för fler utställare. Ring Thomas på 0705-671889.

Missa inte alla bra aktiviteter under Framtidsveckan!

 

Framtidssamtal 16/9 16-20

Framtidssamtal om Storvreta

16 september 16.00-20.00  Framtidssamtal om Storvreta – öppet forum om konkreta saker. Möt andra Storvretabor, politiker, tjänstemän från Uppsala kommun i ett samtal där alla får komma till tals. Vad vill du veta mer om? Vad vill du ska hända i Storvreta? För alla åldrar! Utvecklingsrådet för Storvretabygden. Mat serveras, frivillig gåva till insamlingen. Storvretaskolans matsal.