Friluftsliv

Friluftsfrämjandet

Information om verksamheten får du på denna hemsida och genom programblad som delas ut i alla brevlådor några gånger per år.
Ida Lindén, mobil 072-560 13 22
e-post storvreta@friluftsframjandet.se
Hemsida  www.friluftsframjandet.se/storvreta
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Friluftsfr%C3%A4mjandet-i-Storvreta/274076366041930?fref=ts

Ärentuna Scoutkår

Ärentuna scoutkår
c/o Niklas Lundqvist
Muskotvägen 8
743 34 STORVRETA

E-Post: postmottagare at bjorknet dot com
Tel: 018-601477

Hemsida: http://arentuna.bjorknet.com/

Lyckebokyrkans scouter

Information hittar du på deras egen hemsida:

Hemsida: http://www.lyckebokyrkan.se/home/page.asp?sid=98&mid=2&PageId=1200

Leave a Reply