Utbildning

Storvretaskolan/Palmskolan

Ärentunavägen 8, 743 22 Storvreta

Verksamhet: förskoleklass – år 6, skolbarnomsorg
Visa Storvretaskolan på karta
Telefon
018-727 67 60
Hemsida www.storvretaskolan.uppsala.se

Ärentunaskolan

Ärentunavägen 1
Storvreta
Telefon
Växel: 018-727 77 75/ 727 77 66
e-post arentunaskolan@uppsala.se
Hemsida http://www.arentunaskolan.uppsala.se/

Pluggparadiset

Fullerövägen 5, 743 21 Storvreta

Verksamhet: Förskoleklass – år 6, särskola år 1 – 10,
förberedelseklass år 1-6, specialgrupp år 1-3
skolbarnomsorg
Telefon 018-727 77 40
e-post personalen@pluggparadiset.uppsala.se

Leave a Reply