Om Ställ om Storvreta

- Ett verktyg för ett mer hållbart samhälle

Ställ om Storvreta är ett projekt som syftar till att ta fram en utvecklingsplan för Storvreta som går i takt med kommunens översikts- och detaljplanearbete och som kan leda till att vi tar konkreta steg mot ett mer hållbart Storvreta. Med hållbart menar vi ett såväl miljömässigt, ekonomiskt som socialt hållbart samhälle. Lägre energiförbrukning, miljö- och klimatsmartare konsumtion, företagande och jobb, integration och ökade kontaktytor är ledord. Ska Storvreta bli mer hållbart kommer vi att behöva både en inre och en yttre omställning, där inte minst frågan om hur vi hanterar vår tid kan vara en viktig faktor.

Arbetet kommer att ske med arbetsgrupper inom olika områden som på olika sätt prövar nya lösningar som är mer hållbara än idag. Det kan gälla mat, energi, transporter, mötesplatser, företagande, med mera. Många förslag har redan framkommit som går att jobba med, och du hittar några exempel här på sidan.

Ett av projektets verktyg för att bidra till ökade kontakter är den Skördefest som beräknas gå av stapeln i september varje år. Att jobba tillsammans är ett väldigt bra sätt att öka förståelsen och kontakterna mellan oss och vi hoppas få med alla föreningar i Storvreta i planering och genomförande av en Skördefest varje år.

Projektet är treårigt och har en budget på totalt 600.000 kronor som finansieras av Leader Upplandsbygd, som i sin tur har medel från såväl kommunen, staten och EU (30/20/50%). Vår motprestation är de ideella timmar vi lägger ner för att utveckla vår bygd.

Projektet är en del av Omställning Sverige (www.transitionsweden.se), som är ett nätverk av flera lokala omställningsprojekt.

Vill du veta mer kan du läsa på dessa sidor eller kontakta projektledaren:

Thomas Norrby, thomas@vioni.se, eller 0705-671889