Vilka stod bakom projektet?

Projektet initierades av Lyckebokyrkan, men ägs av praktiska skäl av Studiefrämjandet, samt finansieras av LeaderUpplandsbygd. Ställ om Storvreta deltar i nätverket Omställning Sverige, tillsammans med en rad andra omställningsinitiativ runt om i landet.  Ställ om Storvreta är öppet för alla, både enskilda, företag och föreningar som vill vara med. Ett sextio-tal personer från ett tiotal olika föreningar har varit med på de 7 möten som hittills hållits

Alla är välkomna att medverka i Ställ om Storvreta, men för att underlätta arbetet så finns en styrgrupp. I styrgruppen sitter för närvarande följande personer:  Thomas Norrby, Projektledare, Torbjörn Trolte, Studiefrämjandet, Samuel Christiansson, Entertrainer AB, Henrik Rosén, Ärentuna församling och Anna Sverredal, Årby Rusthåll. En person från Lyckebokyrkan kommer även tillsättas.

För mer information, kontakta Thomas Norrby, thomas@vioni.se eller 0705-671889