Utvecklingsrådet

Utvecklingsrådet för Storvretabygden

… bildades den 11 december 2011. Utvecklingsrådet ska vara ett forum för alla Storvretas föreningar. Det handlar både om att kunna samverka bättre i samhället som att kunna vara en gemensam kraft i arbetet med Storvretas utveckling i stort och smått gentemot kommunen. Den här typen av mötesplats har saknats sedan kommundelsnämndens dagar!

Alla föreningar i Storvreta med omnejd är välkomna att delta i Utvecklingsrådets arbete. De föreningar som deltog i bildandet var: Lyckebokyrkan, Ärentuna församling, Storvreta IK, Storvreta Innebandy, Storvreta Kultur och Hembygdsförening, Storvreta Fastighetsägareförening, W-pilen, SPF Norunda samt lokalavdelningarna för de politiska partierna i Storvreta (Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna).

Utvecklingsrådet kommer att samla till återkommande möten och dessutom kalla till en bredare medborgardialog kring viktiga frågor. Det konkreta arbetet ska i huvudsak ske genom föreningarna själva, men arbetsgrupper kan komma att bildas på tvärs över föreningarna. Till en början har grupper för Å-rummet och Multihall dragit igång. På mötet föreslogs också mer samverkan kring årets olika festligheter: Earth Hour, Valborg, Nationaldagsfirande, Midsommar, Framtidsveckan, julmarknad eller annat.

Kontaktuppgifter till Arbetsutskottet hittar du i fliken under Utvecklingsrådet.