Utvecklingsrådets Arbetsutskott

Utvecklingsrådet för Storvretabygden är inte en egen juridisk organisation, det mesta av allt arbete sker via föreningarna. Representanterna i Utvecklingsrådet utses av sina respektive föreningar. För att hålla ihop arbetet utsågs ett Arbetsutskott som sammanträder 4-5 gånger per år. 2015 består rådet av

  • Mikael Eriksson, W-pilen Företagarföreningen, info@mefastigheter.se
  • Lasse Göransson, SIK, amlahlr@telia.com
  • Lars Harlin, Storvreta Fastighetsägareförening, lars.harlin@oob.se
  • Christian Holmbäck, Storvreta-Ärentuna Kultur- och hembygdsförening, agorand@telia.com
  • Thomas Norrby, Lyckebokyrkan, sammankallande, thomas.norrby@slu.se
  • Pereric Olsson, SPF Norunda, pe.olsson@telia.com

Hör av dig om du har några frågor eller idéer.

Thomas

0705-671889